Thống lĩnh thiên hạ - Game hay 2013 - JAVA/ANDROID

Thống Lĩnh Thiên Hạ - Chuỗi sự kiện Open Beta
TẢI GAME PHIÊN BẢN JAVA TẢI VỀ 
TẢI GAME PHIÊN BẢN ANDROID TẢI VỀ
XEM GIỚI THIỆU GAME
  Truyện Game xoay quanh việc tranh dành một quyển kỳ thư với tên gọi “Hồng Liệt” giữa các cao thủ trong giang hồ với nhau. Trải qua hằng trăm năm tranh đấu với biết bao tổn thất, cuối cùng chỉ còn lại 2 phe Thanh Long và Bạch Hổ. Tuy nhiên tình hình chiến sự vẫn rất ác liệt, dân chúng lầm than, rất mong mỏi 1 vị anh hùng cái thế có thể phá tan thế Long Hổ Tranh Hùng và đem lại hòa bình vĩnh hằng.
Nhà Cao Cửa Rộng
 Thời gian diễn ra: Từ 28/12/2012 đến 04/01/2013.
 Phạm vi áp dụng: Top 10 người chơi của bảng xếp hạng "Gia Viên" ở từng server.
 Phần thưởng:

Phần thưởng TOP 1 TOP 2 TOP 3 TOP 4-10
Hình Thăng Cấp Kiến Trúc-Lớn 3 2 1 0
Hình Thăng Cấp Kiến Trúc-Nhỏ 12 8 5 3
Điểm gia viên 3000 2000 1000 500
Bạc 30.000.000 20.000.000 10.000.000 5.000.000
Lưu ý:
  •  Khi thời gian sự kiện kết thúc vào lúc 10h ngày 04/01/2013, BTC sẽ chụp lại Bảng Xếp Hạng của mỗi server, nhân vật đạt trong top 10 của mỗi server sẽ là những người được nhận thưởng.
  •  Tất cả các phần thưởng đều không cố định.
  •  Phần thưởng sẽ được gởi vào hòm thư của nhân vật.

Say Đắm Lòng Người
 Thời gian diễn ra: Từ ngày 28/12/2012 đến ngày 04/01/2013.
 Phạm vi áp dụng: Top 10 người chơi của bảng xếp hạng "Mị Lực" ở từng server.
 Phần thưởng: 
  • Hạng nhất: 100 Đá Kim Linh, 200 Thần Thú Tàn Phiến, 1Thẻ Sinh Lực Trân Thú-Tháng, 5 Thẻ Biến Thân Ngẫu Nhiên (Vàng), 15 Danh hiệu Thiên Giáng Phúc Thần
  • Hạng 2: 50 Đá Kim Linh, 100 Thần Thú Tàn Phiến, 10 Thẻ Sinh Lực Trân Thú-Ngày, 5 Thẻ Biến Thân Trân Thú(Bạc), 10 Danh hiệu Thiên Giáng Phúc Thần
  • Hạng 3: 25 Đá Kim Linh, 50 Thần Thú Tàn Phiến, 5 Thẻ Sinh Lực Trân Thú-Ngày, 5 Thẻ Biến Thân Trân Thú(Đồng), 5 Danh hiệu Thiên Giáng Phúc Thần
  • Hạng 4 - 10: 15 Đá Kim Linh, 20 Thần Thú Tàn Phiến, 3 Thẻ Biến Thân Trân Thú(Đồng), 2 Danh hiệu Thiên Giáng Phúc Thần
Công dụng:
  • Đá Kim Linh: dùng để tinh luyện trang bị
  • Thần Thú Tàn Phiến: dùng đổi trân thú cực phẩm hoặc các loại thú cưỡi thiên long tại NPC "Buôn trân thú",
  • Thẻ Sinh Lực Trân Thú-Tháng: có thễ dùng để auto 1tháng
  • Thẻ Sinh Lực Trân Thú-Ngày: dùng để auto ngày
  • Thẻ Biến Thân Ngẫu Nhiên (Vàng): dùng để biến thân trân thú cao cấp(cộng thêm điểm thuộc tính và kỹ năng),
  • Thẻ Biến Thân Trân Thú (Bạc): dùng để biến thân trân thú trung cấp(cộng thêm điểm thuộc tính và kỹ năng), 
  • Thẻ Biến Thân Trân Thú (Đồng): dùng để Biến thân trân thú sơ cấp(cộng thêm điểm thuộc tính và kỹ năng), 
  • Danh hiệu Thiên Giáng Phúc Thần: dùng để tăng tỷ lệ cường hóa trang bị, tăng giá trị nội công, Ngoại công, Bạo kích, tăng XP đánh quái và tỷ lệ rơi đạo cụ hiếm có của quái trong 1 giờ
Ghi chú
  •  Khi thời gian sự kiện kết thúc vào lúc 10h ngày 04/01/2013, BTC sẽ chụp lại Bảng Xếp Hạng của mỗi server, nhân vật đạt trong top 10 của mỗi server sẽ là những người được nhận thưởng.
  •  Tất cả các phần thưởng đều không cố định.
  •  Phần thưởng sẽ được gởi vào hòm thư của nhân vật.


Thực Lực Cường Giả
 Thời gian diễn ra: Từ ngày 28/12/2012 đến ngày 04/01/2013.
 Phạm vi áp dụng: Top 10 người chơi của bảng xếp hạng "Thực Lực" ở từng server.
 Phần thưởng: 
  • Hạng nhất: 100 Đá Kim Linh, 100 Tinh Túy, 15 Thẻ Bảo Vệ Trang Bị 1 Ngày, 1Trứng Hỏa Ma Cực Phẩm, 1Thẻ Sinh Lực Trân Thú-Tháng
  • Hạng 2: 50 Đá Kim Linh, 50 Tinh Túy, 10 Thẻ Bảo Vệ Trang Bị 1 Ngày, 1Trứng Khủng Long Cực Phẩm, 10 Thẻ Sinh Lực Trân Thú-Ngày
  • Hạng 3: 25 Đá Kim Linh, 25 Tinh Túy, 5 Thẻ Bảo Vệ Trang Bị 1 Ngày, 1Trứng Khủng Long Cực Phẩm, 5 Thẻ Sinh Lực Trân Thú-Ngày
  • Hạng 4 - 10: 15 Đá Kim Linh, 15 Tinh Túy, 3Thẻ Bảo Vệ Trang Bị 1 Ngày
Công dụng:
  • Đá Kim Linh: dùng để tinh luyện trang bị
  • Tinh túy: dùng để thăng cấp vũ khí, chiến xa
  • Thẻ Bảo Vệ Trang Bị 1 Ngày: dùng bảo vệ khi chết không bị rơi trang bị trong 1 ngày
  • Trứng Hỏa Ma Cực Phẩm: mở ra trân thú Hỏa ma cực phẩm
  • Trứng Khủng Long Cực Phẩm: mở ra trân thú Khủng long cực phẩm
  • Thẻ Sinh Lực Trân Thú-Tháng: có thễ dùng để auto 1tháng
  • Thẻ Sinh Lực Trân Thú-Ngày: dùng để auto ngày
Ghi chú
  •  Khi thời gian sự kiện kết thúc vào lúc 10h ngày 04/01/2013, BTC sẽ chụp lại Bảng Xếp Hạng của mỗi server, nhân vật đạt trong top 10 của mỗi server sẽ là những người được nhận thưởng.
  •  Tất cả các phần thưởng đều không cố định.
  •  Phần thưởng sẽ được gởi vào hòm thư của nhân vật.


Thập Đại Cao Thủ 
 Thời gian diễn ra: Từ ngày 28/12/2012 đến ngày 04/01/2013.
 Phạm vi áp dụng: Top 10 người chơi của bảng xếp hạng "Đẳng Cấp" ở từng server.
 Phần thưởng: 

Phần thưởng TOP 1 TOP 2 TOP 3 TOP 4-10
Đá Kim Linh 100 50 25 15
Tinh Túy 100 50 25 15
Trứng Thiên Long(Thường) 1 1 1 0
Túi Quà Thú Cưỡi-Tháng 1 1 1 0
Thẻ Xuân Ca 20 10 5 3

Công dụng:
  • Đá Kim Linh: dùng để tinh luyện trang bị
  • Tinh túy: dùng để thăng cấp vũ khí, chiến xa
  • Trứng Thiên Long(Thường): mở ra thú cưỡi Thiên Long(Thường)
  • Túi quà thú cưỡi tháng: mở ra thẻ sử dụng thú cưỡi tháng, tinh túy, đá khai nguyên
  • Thẻ Xuân Ca: có tác dụng bảo vệ tử vong

Ghi chú

  •  Khi thời gian sự kiện kết thúc vào lúc 10h ngày 04/01/2013, BTC sẽ chụp lại Bảng Xếp Hạng của mỗi server, nhân vật đạt trong top 10 của mỗi server sẽ là những người được nhận thưởng.
  •  Tất cả các phần thưởng đều không cố định.
  •  Phần thưởng sẽ được gởi vào hòm thư của nhân vật.