Khí Phách Anh Hùng - Mở lại máy chủ Hoàng Vương - Fix lỗi và đền bù

Khí Phách Anh Hùng - Mở lại máy chủ Hoàng Vương - Fix lỗi và đền bù
Ban Quản Trị xin thông báo , vì lý do kỹ thuật đã xảy ra lỗi hệ thống gây nên mất dữ liệu. Sau khi bảo trì để xử lý lỗi Ban Quản Trị sẽ mở lại máy chủ Hoàng Vương vào lúc 23h15 hôm nay (20/12/2012) và tiến hành đền bù cho tất cả người chơi tại máy chủ Hoàng Vương như sau :

- Nhân 3 điểm kinh nghiệm từ khi mở lại cho đến 16h ngày 23/12/2012.
- Các nhân vật đã nạp thẻ trong thời gian xảy ra lỗi nếu bị mất cũng sẽ được cộng lại tương ứng với số đã nạp.
- Tất cả các nhân vật đăng ký trước 14h ngày 21/12/2012 sẽ nhận được :
  •  5 Vải cấp 6
  •  5 Thỏi sắt cấp 6
  •  5 Ngọc cấp 6 
  • 5 Gỗ thường cấp 6
  •  5 Da mềm cấp 6 
  • 5 Tơ lụa cấp 6 
  • 5 Thỏi bạc cấp 6
  •  5 Thủy tinh cấp 6
  • 5 Gỗ sưa cấp 6
  •  5 Da cứng cấp 6
- Người chơi đến gặp NPC Tổng quản để Nhận Hộp đền bù.

Lưu ý : 
  •  Tất cả các nguyên liệu trên là nguyên liệu khóa không thể giao dịch, buôn bán trên thành. Chỉ có thể bán vào shop hoặc bỏ ra đất. 
  •  Ngoài ra khi chế tạo, nâng cấp trang bị từ nguyên liệu này thì sau khi chế tạo, nâng cấp thành công trang bị sẽ mặc định là trang bị khóa
  •  Khi chế tạo, nâng cấp trang bị hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng nguyên liệu khóa trước, sau khi hết nguyên liệu khóa mới sử dụng đến nguyên liệu không khóa.
  •  Để biết được hiện còn bao nhiêu nguyên liệu khóa trong hành trang người chơi có thể kiểm tra tại NPC Tổng quản.
Đây là sự cố không mong muốn, rất mong các bạn thông cảm. Xin cáo lỗi cùng tất cả các bạn.