Game Chiến Thần - Sự Kiện Giáng Sinh Khanduras

Chiến Thần - Sự kiện Giáng Sinh Khanduras
Giáng Sinh Khanduras
PHIÊN BẢN JAVA: TẢI VỀ 
PHIÊN BẢN ANDROID: TẢI VỀ
Thời gian: 09h00 ngày 19/12 đến 09h00 ngày 27/12
Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ
Nội dung: Khám phá Noel trong thế giới Chiến Thần. Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thể để gặp NPC Tộc trưởng Khanduras  để nhận các nhiệm vụ thu thập Bó Hoa, Hộp Quà Noel để đổi lấy các phần thưởng giá trị.
Phần thưởng: Khi mở các hộp quà, người chơi có cơ hội nhận được
  •  Bó Hoa sẽ nhận được 1 trong các phần thưởng: Linh Hồn Thạch*10, Sách Hồi Sinh Vệ Sĩ *10, Chúc phúc thạch sơ cấp*2, Sách Triệu Hồi *10, Sách nhìn thấu*5, Huân Chương Vệ Sĩ Trung Thành *1, Cường Hóa Thạch *1, Hộp Quà Noel 1 (Chưa Gói) *1, Hộp Quà Noel 2 (Chưa Gói) *1, Hộp Quà Noel 3 (Chưa Gói) *1.
  •  Hộp Quà Noel 1 (Đã Gói): Huy Chương Công Hội Trung Cấp*10, Huy Chương anh hùng *1, Sách Triệu Hồi * 20, Chúc Phúc Thạch Thứ Cấp *2, Búp Bê Thế Thân*3, Linh Hồn Thạch *20, Sách Hồi Sinh Vệ Sĩ *20, Hộp Quà Noel 1 (Chưa Gói) *3, Hộp Quà Noel 2 (Chưa Gói) *1, Hộp Quà Noel 3 (Chưa Gói) *1.
  •  Hộp Quà Noel 2 (Đã Gói): Chúc Phúc Thạch Thứ Cấp *5, Chúc Phúc Thạch Cường Hiệu *5, Tuần Bảo Thạch Cường Hiệu *5, Búp Bê Thế Thân*15, Thủ Hộ Thạch *2, Mảnh ghép thánh vật *1, Huy Chương Công Hội Cao Cấp *30, Cường Hóa Thạch *5, Hộp Quà Noel 2 (Chưa Gói) *4, Hộp Quà Noel 3 (Chưa Gói) *1.
  •  Hộp Quà Noel 3 (Đã Gói): Vết Tích Ốc Đảo *1, Mảnh Ghép Thánh Vật *5, Thánh Vật Thất Lạc*1, Cát Thời Gian*2, Huy Chương Anh Hùng *20, Phù Văn 33*1, Chúc Phúc Thạch Cường Hiệu *30, Thẻ Mở Rộng Trang Bị Vệ Sĩ*1, Huy Chương Công Hội Cao Cấp *90, Hộp Quà Noel 3 (Chưa Gói) *2.

Công hội chiến
Thời gian: 19/12 đến 27/12
Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ
Nội dung:
  • Tinh thần đoàn kết, tính chiến thuật, tinh thần thi đấu – cùng tham gia Đại chiến Công hội để trải nghiệm. Trong thời gian diễn ra sự kiện:
  • Khi kết thúc Công hội chiến vào thứ 4, với mỗi vùng đất công hội sẽ nhận được 1 điểm;
  • Khi kết thúc Công hội chiến vào thứ 7, với mỗi vùng đất công hội sẽ nhận được 2 điểm.
  • Kết thúc sự kiện, những công hội nhiều điểm nhất tại mỗi quốc gia và hội trưởng các công hội này sẽ được trao những phần thưởng xứng đáng.
Phần thưởng: Mỗi quốc gia
  • Công hội nhiều điểm nhất: Huy chương Công hội cao cấp *1485; Hội trưởng: Ngôi sao vũ khí *2.
  • Công hội nhiều điểm nhì: Huy chương Công hội cao cấp *1485; Hội trưởng: Ngôi sao vũ khí *1.
  • Công hội nhiều điểm ba: Huy chương Công hội cao cấp *990; Hội trưởng: Ngôi sao vũ khí *1.

Online nhận thưởng
Thời gian: 09h00 ngày 19/12 đến 09h00 ngày 27/12
Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày game thủ cần duy trì online theo các mốc thời gian 30ph, 60ph, 90ph để nhận được những phần quà hấp dẫn.
Để nhận thưởng: Chọn -> menu Trái -> Trạng thái -> Thời gian Online -> Nhận thưởng.
Lưu ý: Mỗi ngày bạn chỉ được nhận được 1 mốc phần thưởng.
Phần thưởng:
  • Khi Online đủ 30ph: Nhận được “Tiểu lễ bao” gồm: Tuần bảo thạch hiệu quả cao *1; Bình tím *3; Linh hồn thạch*3.
  • Khi Online đủ 60ph: Nhận được “Trung lễ bao” gồm: Huân chương danh dự *1; Huân chương cạnh tranh *1.
  • Khi Online đủ 90ph: Nhận được “Đại lễ bao”: Sao vinh dự *5, Sao thi đấu *5; Bình tím bự *5.
  • Khi Online đủ 150ph: Nhận được “Chung cực lễ bao 2”: Cát thời gian *1; Huy chương anh hùng *5; Huy chương công hội cao cấp *10.

Chinh chiến võ đài
Thời gian: 09h00 ngày 19/12 đến 09h00 ngày 27/12
Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi tham gia hoạt động Đấu trường tự do, người chơi sẽ nhận được nhân đôi điểm thi đấu.