Game Avatar - Một Số Lưu Ý Trong Sự Kiện Giáng Sinh 2012

Game Avatar - Một Số Lưu Ý Trong Sự Kiện Giáng Sinh 2012
 PHIÊN BẢN JAVA : TẢI VỀ
PHIÊN BẢN ANDROID: TẢI VỀ
Sự kiện giáng sinh avatar đã chính thức khởi động. Và đây là một số lưu ý và hướng dẫn cho các bạn trong sự kiện lần này:

1. Các bạn có thể tìm được các vật phẩm giáng sinh bằng cách:

- Đồ chơi cũ : 
  •  Đổi tại Lái buôn nông trại
  •  Câu cá may mắn được
- Bánh củi :
  •  Đổi tại Lái buôn nông trại
- Đèn lấp lánh:
  •  Đổi từ đồ chơi cũ tại Yêu Tinh trong khu cá lóc
- Cỏ khô:
  •  Đổi từ đồ chơi cũ + bánh củi tại Yêu tinh trong khu cá lóc
- Dây ngũ sắc :
  •  Đổi bằng Cỏ Khô tại Tuần Lộc trong công viên
- Khăn quàng cổ:
  •  Đổi tại nông trại
  •  Đổi từ Cỏ khô + Bánh củi tại Tuần Lộc trong công viên
- Gấu Bông:
  •  Đổi từ Khăn Quàng Cổ tại Cô bé bán diêm trong khu Cao Cấp
- Hộp diêm may mắn:
  •  Đổi từ Khăn Quàng Cổ + Bánh Củi tại Cô bé bán diêm trong khu cao cấp
- Búp bê người tuyết
  •  Dùng Hộp diêm may mắn tấn công Bà chúa tuyết để nhận Búp bê người tuyết. Xác suất 100%. (sau ngày 20/12 bà chúa tuyết mới xuất hiện)

2. Điểm trang trí
  •  Đèn lấp lánh : 10 điểm
  •  Dây ngũ sắc : 20 điểm
  •  Gấu bông : 30 điểm
  •  Búp bê người tuyết : 50 điểm 

3. Pet Tuần lộc May Mắn
Là một pet bình thường. Nếu cho ăn sẽ sống vĩnh viễn, pet này chỉ xuất hiện trong event lần này. Không bán trong shop